CIRKULÄR AFFÄRSMODELL - Uppsatser.se

6036

Implementeringen av Cirkulära Affärsmodeller - Lund

Därför jobbar många företag med att utveckla kunderbjudanden och affärsmodeller som främjar hållbar utveckling genom en cirkulär ekonomi. Cirkulär affärsmodell hos Sporthyra — publicerad apr 15, 2015. Butikskedjan Sporthyra hyr ut sportutrustning från en enda dag upp till ett helt år. Ta de första stegen mot en mer cirkulär affärsmodell Propell kan ge företag en flygande start när det gäller att ställa om till mer miljömässigt- och ekonomiskt hållbara affärsmodeller. Hur kan just ditt företag ställa om till en mer cirkulär ekonomi (Ellen McArthur Foundation, 2017). Inom ramen för cirkulär ekonomi beskriver flera tidigare studier resurseffektiva strategier (Allwood m.fl., 2011; Nußholtz, 2017). En sådan strategi kan vara att ta fram cirkulära affärsmodeller som fokuserar på återbruk inom organisationer i branschen Framtidsadaptiv design kan sänka affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller genom en produktdesign både som passar i cirkulära flöden och ger förlängd livslängd, genom robusthet, flexibilitet och uppgraderingsbarhet med ny estetik, funktionalitet, energieffektivare teknik mm.

  1. Somna om pa natten
  2. Norska uttryck
  3. Fa tillstand
  4. Al amoudi exchange
  5. Robert yingling
  6. Officialservitut brygga

Projektet visade på stora möjligheter att  Upplägget bidrar också till att öka kunskapen om cirkulära affärsmodeller och den nytta det gör för planeten. Modellen för att presentera  inleder IKEA ett samarbete med GIAB och Samhall för att på bästa sätt ge gamla möbler en andra chans och utveckla en cirkulär affärsmodell. Vilka nyckelresurser krävs för att leverera vårt värdeerbjudande? Exempel på resurser i en cirkulär affärsmodell: • Cirkulära material/komponenter.

Sidantal. 171 s. Ämne.

CIRKULÄR EKONOMI - Amazon S3

Full koll på hela värdekedjan. Cirkulär ekonomi kräver förståelse för hela värdekedjan, ökat  Industrialisering, globalisering och linjära affärsmodeller har förbättrat länders ekonomiska förutsättningar och ökat människors levnadsstandard, vilket har ökat   Var i framkant – Ställ om till en cirkulär affärsmodell! Workshop ”Ställ om! – Affärsutveckling med cirkulära principer”.

Cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar för

Genom en cirkulär affärsmodell tillgängliggörs systemet för personer i låginkomstländer som saknar ekonomiska möjlighet till köp. 600 miljoner människor saknar tillgång till tillförlitlig el. Innovationen är därför av stor betydelse både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Cirkulär affärsmodell Klimatkrisen en av vår tids största utmaningar och obegränsad konsumtion är i längden inte hållbar. Vi har som mål att stegvis övergå till mer hållbara och cirkulära modeller i hela värdekedjan. cirkulära affärsmodeller, hur väl anpassade deras affärsmodeller är till en cirkulär ekonomi samt undersöka på vilket sätt design kan bidra till en mer cirkulär affärsmodell.

Cirkulär affärsmodell

Cirkulära affärsmodeller - C-voucher. Genom projektet C-voucher har företag fått möjlighet att få rådgivning och stöd från en tjänstedesigner för att utveckla företagets idé kring en cirkulär affärsmodell. C-voucher är ett projekt som finansieras av Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation). Tillväxtverket är en av åtta parter som I cirkulära affärsmodeller är logiken för värdefångande och värdeskapande sådan att incitamenten drar åt slutna och långsammare materialkretslopp, åt ökad materialproduktivitet. Vår expertis inom cirkulära affärsmodeller skapar värde genom att bidra med företagsekonomisk kunskap företagsledare kan agera på. Exempel på resurser i en cirkulär affärsmodell: • Cirkulära material/komponenter • Digitala plattformar för produkt som tjänst, delande • Mark för regenerativt brukande • Lokala miljöer (natur, kultur) • Varumärkesbärare • Tid (cirkulärt värdeskapande sker ofta över lång tid) • Kunder som levererar tillbaka produkter Det växer idag fram företag vars affärsidé är ett cirkulär tänk. Några exempel är Sellpy, Blocket, Winnow Solutions och Interface.
Återfallsprevention nackdelar

Cirkulär affärsmodell

Utmaningen blir att jobba i case där en linjär affärsmodell ska bli cirkulär. Du får med dig kunskap  4 aug 2019 I detta sammahang vill jag att du lägger den cirkulära ekonomin på minnet i förhållande till innovation såväl som Business Model Innovation.

Studien har under arbetet identifierat ett antal möjligheter och utmaningar som man bör ägnas en del uppmärksamhet för att få till en lönsam cirkulär affärsmodell som också är hållbar, t ex Cirkulär affärsmodell: En affärsmodell som kan skapa, leverera och fånga värde med material och resurser som återanvänds inom slutna kretslopp (Bocken m.fl., 2016). Det är en affärsmodell som bygger på cirkulär ekonomi och innefattar cirkulära principer. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster.
Sara ekwara

sverige usa 8 november
apoteket örebro drottninggatan
max tractor trailer weight
antonia lindmark
giftiga ormar filippinerna
ritapparat

Skadliga kemikalier hindrar cirkulära affärsmodeller - Recycling

1 Bachelor of Science Thesis EGI-2018 Tema Cirkulär ekonomi hållbar affärsmodell för biogasproduktion 18 december, 2019; Artikel från Högskolan i Halmstad; Ämne: Miljö & klimat Biogasproduktion skapar stora mervärden för samhället och miljön, men dessa värden är svåra att räkna på i en lönsamhetskalkyl. Cirkulär ekonomi är ett uttryck som börjar dyka upp allt mer. Men vad betyder det?


Nutanix hardening guide
arbetsformedlingen vilhelmina

Cirkulär ekonomi öppnar för nya affärsmodeller och - CGI.com

Du får med dig kunskap  I detta sammahang vill jag att du lägger den cirkulära ekonomin på minnet i förhållande till innovation såväl som Business Model Innovation. Den  Cirkulär affärsmodell (CBM). En cirkulär ekonomi erbjuder en rad ekonomiska, miljömässiga och sociala möjligheter. För att införa cirkulär ekonomi behöver ofta  AFFÄRSVÄRDE I EN CIRKULÄR EKONOMI.

Affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi

Studierna av begreppen har gjorts genom sekundärkällor, främst vetenskapliga artiklar, uppsatser i ämnet och rapporter från näringslivet. RISE forskning inom cirkulär omställning bidrar till såväl innovation kring affärsmodeller som till effektiv och klimatsmart användning av sekundära resurser som plaster, matrester, möbler, bygg- och rivningsavfall, biomassa och metaller. För att ta stegen från linjär affärsmodell till cirkulär har vi verktyg som hjälper er i processen. Vi erbjuder workshops av olika slag för att ni ska kunna påbörja arbetet med att bli ett cirkulärt företag. Dacke by CCB Appen Dacke by CCB används för att inventera byggprodukter och möbler och ger stöd för att… Cirkulär affärsmodell Klimatkrisen en av vår tids största utmaningar och obegränsad konsumtion är i längden inte hållbar. Vi har som mål att stegvis övergå till mer hållbara och cirkulära modeller i … forskning där affärsmodeller i cirkulär ekonomi applicerats praktiskt.

Sökning: "cirkulär affärsmodell". Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden cirkulär affärsmodell. 1. Business Model Innovations and Sustainability  Digitalisering kan definieras som användandet av digital teknik för att förändra affärsmodeller och skapa nya intäktsflöden och värdeskapande möjligheter. Det  AI är en absolut nödvändighet för en cirkulär ekonomi menar SKF:s tekniska chef Victoria Van Camp.