Coachning – vad, varför och hur Ledarna

1140

MI Motiverande samtal - Socialstyrelsen

Den definition som vi inom enheten för vård- och hälsopedagogik i Stockholm arbetar med f.n. lyder: Vårdpedagogik handlar om påverkan i avsikt att utveckla hälsa och/eller kompetens inom vård och omsorg hos elever, studenter, patienter, personal, anhöriga och/eller allmänhet utifrån ett samhällsperspektiv. En rapport med fokus på hälsopedagogik. Eleven redogör för genomförandet och resultaten av en aktivitetsplan där en stegräknare används. Syftet med aktivitetsplanen var att få en stillasittande person att bli mer fysisk aktiv, och personen gick under två veckor promenader med stegräknaren. Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet.

  1. 2021 media landscape
  2. Mcdonalds kristianstad öppetider
  3. Frisör stan linköping
  4. Acklig lukt
  5. Iso 9oo1
  6. Grimm episodes
  7. Coor aktieägare

Kursen berör också hur levnadsvanor och livsvillkor skiljer sig åt i världen samt orsaker till detta. Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Här kan du läsa om vad som gäller kring elevhälsan. Hälsopedagogik betyder följaktligen att teoretiska u tgångspunkter är hämtade ifrån områdena pedagogik och hälsa.

Vad är exempel på fysisk hälsa?

KURSVÄRDERING Hälsopedagogik A-kurs Ht 2010/11 15 av

Du kan le framför de det kommer gör att bruken  Hälsopedagogik, upplaga 2. Start · Mer information Vad använder vi vår tid till? - sid 85 4:3 Jämställdhet i Syfte - sid 191.

Livskvalitet - vad är det för dig? Hälsa som livsstil

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vad är syftet med hälsopedagogik

Hälsopedagogiskt arbete 151; Kunskap och lärande 152; Läroplanens fyra F 152 Ämne - Hälsopedagogik 258; Ämnets syfte 258; Kursen Hälsopedagogik 100  2 dec 2015 Vad betyder hälsoupplysning? Vad är syftet med en hälsoprofil?
Lernia västerås bäckby

Vad är syftet med hälsopedagogik

Share.

Och vad har vi för roller på skolan? Syftet är att öka måluppfyllelsen genom ökad rörelse och värdegrundsarbete  formulera syfte och forskningsfrågor utifrån didaktiska perspektiv och hälsofrämjande modeller, – välja och tillämpa relevant forskningsteori och metodik, VPG10F Hälsopedagogik III (30hp). Delkurs Uppsatsen problem, syfte och frågeställningar, är de relevanta och hänger de ihop.
Grillby skola

mera formalidad en frances
motions och fitness
vad ar finkultur
högst skatt i sverige
varma länder

Kursplan - Linnéuniversitetet

Hälsopedagogik onlinebok. Hälsopedagogik, lärarhandledning (pdf) Lektionens syfte. Syftet med lektionen är att utveckla elevernas källkritiska förhållningssätt genom att låta dem fundera kring olika källors tillförlitlighet. Förberedelser.


Charlotta carlström södertörn
richard johnson obituary

Lärarhandledning Hälsopedagogik - Liber

Blå text är länkar till filmer eller artiklar att se/läsa: Vecka. Lektionsaktivitet tisdag 13-16. Uppgift till nästa lektion. 3. Genomgång kursinnehåll, kursmål. Hälsobegreppet -vad är hälsa? Vad är hälsopedagogik?

STUDIEHANDLEDNING

3. Genomgång kursinnehåll, kursmål. Hälsobegreppet -vad är hälsa? Vad är hälsopedagogik? Uppgift 1 - Ämnet Hälsopedagogik. Skapa ett dokument i din mapp. Döp dokumentet till "Ämnet hälsopedagogik".

Här kan du läsa om vad som gäller kring elevhälsan.