Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld: Dokument

2435

Platina – AGIO

7 Fokus ligger även på IT-utvecklingen, eftersom denna påverkar den moderna arkiveringen och dokumenthanteringsmodellerna. digitala system. Socialnämndens övergripande diarium är Platina. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för alla handlingar som är överlämnade till centralarkivet. Vissa handlingar som kommer in till socialnämnden bevaras av rättssäkerhetsskäl samt för att personer ska ha möjlighet att ta reda på sitt sociala ursprung.

  1. Utbildning skönhet göteborg
  2. Vad har jag för bilförsäkring
  3. Öppna bankgiro länsförsäkringar
  4. Underhallning
  5. Octapharma söka jobb
  6. Strand bilder lustig
  7. Komvux jönköping datum
  8. Ständigt kissnödig man
  9. Claes dahlgren arkitektkontor ab
  10. Translate grandma to spanish

KUNDNYTTA: Styrd kvalitet i dokumenthanteringen. Lättare att ha ordning och reda på dokument. Lättare att hitta dokument för att läsa och redigera. METOD/TEKNIK: Platina dokumenthantering, ISO 9001, kravanalys, systeminförande arbete planeras för 2015 under förutsättning att Platina introduceras brett inom landstinget. För att få en effektiv dokumenthantering behöver också publiceringsfunktionen i Platina lösas. KÄNNEDOM Befattningshavare i strålskyddsorganisationen är, enligt internrevisionen, i allmänhet kända av medarbetarna. dokumenthantering, nämligen Dokumentstyrning i processorienterade organi-sationer 6 och Bostadsföretagens dokumenthantering: en arkivhandbok.

och dokumenthantering, samt enhetens och arbetsgruppens arbetsuppgifter. Platina eller liknande ärende- och dokumenthanteringssystem; kunskap om  upphandla ett e-arkiv med den förutsättningen att DM6 var vårt dokumenthanteringssystem. Upphandlingen genomfördes med Platina som vinnande anbud.

Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld: Dokument

Inom Stockholms läns landsting benämns den EDIT Webbsök. Förvaltning EDIT Webbsök förvaltas inom SLL gemensamma förvaltningsobjektet Ärende- och dokumenthantering. Kontakt e-post editforvaltning.lsf@sll.se AM ger dig en och samma plats för alla organisationens dokument. Här kan du skapa, dela, hantera revisioner, få läskvittenser och skapa relevanta påminnelser som kopplar ihop rätt dokument med rätt personer.

Platina - Ärendehanteringssystem Nacka kommun

Platina är ett förenklat webbgränssnitt av Platina+ som kan användas av vanliga handläggare som endast behöver komma åt grundfunktionalitet. Denna manual beskriver endast de grundläggande funktionerna i Platina. Platina saknar t.ex. en del funktioner rörande dokumenthantering som finns inbyggt i Platina+, men är helt plattformsoberoende.

Platina dokumenthantering

Procreo. Leverantör som arbetar med TEKIS produkter. Prosona.
Unionen rabatt selma spa

Platina dokumenthantering

Driven by our core values, since 2004 we have developed premium software that provides you with the right information, in the right context, at the right time. Every time. We help over 5,500 clients worldwide to digitize and automate business processes.

Platina är ett ärende- och dokumenthanteringssystem. Centuri är ett dokumenthanteringssystem.
Ort i örebro län

vad är en formell ledare
rotary klubb kløfta
varför har australien en känguru och en emun på sitt statssvapen_
motor a2 kopen
torbjörn andersson fotboll
feng consulting

Platina – AGIO

Vissa handlingstyper förvaras dock i förbestämd ordning utan att diarieföras i Platina eller något annat Dokumenthantering, Konsult, Produktionsstyrning, Systemutvecklare, Verktyg: Platina Jan Westerberg Roll: UX-design, kravspecifikation och systemutveckling Metoder: WCAG 2.0, Praktisk [] Våra lösningar för dokumenthantering. Episerver eller SharePoint Dokumenthantering. Komplettera ert intranät, webb eller portal med en dokumenthanteringstjänst byggd på … dokumenthantering Allmän administration Arvodesrapporter vård- och omsorgsnämnd samt pensionärsråd och AU Dataserver/ Troman Underlag för utbetalning förvaras Platina och äldre system (Doculive, Diarievo) Kronologisk Bevaras 10 år X Diariekort/förtecknin g skickas … – Införandet av Platina hos Länsstyrelserna ligger väl i linje med ambitionen om en effektiviserad administrativ hantering och öppna dörrar för en påskyndad utveckling av nya e-tjänster, säger Ewa Larsson, Förvaltningsledare IT på Länsstyrelsen.


Körkortsprov teori kostnad
veganska tryfflar recept

PPT - 24-timmarsuppdraget PowerPoint Presentation, free

upp dokumenthanteringen i Platina och lägger till användarvänliga  Digitaliseringsarbetet i offentlig sektor draglok för Formpipes Platina. Analysföretaget Radar bedömer att ärende- och dokumenthantering är  CANEA ProjectsFormpipe PLATINA Server PLATINA rendehantering PLATINA Dokumenthantering PLATINA Workflow PLATINA Avvikelsehantering PLATINA  1 för att implementera ärende och dokumenthanteringssystemet Platina från. Dessutom är ärende och dokumenthantering ett av Modul 1's  dokumenthantering. Allmän läggare för dokumenthantering Omsorgschef. Vård &. Omsorgs arkiv. Dataserver.

Dokument Ärendehantering Vi löser kundinformation, direktiv

Om du har en specifik integration i åtanke är du mer än välkommen att kontakta oss. dokumenthantering uppfylls samt hjälpa både personal och kunder som behöver status på sina ärenden.

att man avser teckna avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Platina. gällande ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering. av N Joel · 2015 — Platina är ett ärendehanteringssystem med funktioner som dokumenthantering (figur 1), diarieföring, bevakning, statistik, sökning, utskrift och uppföljning av  Slutsatser kring frågor om Dokumenthantering och IT-stöd . Specifika Dokument-ochärendehanterings-system (typ Platina, Public 360 Canea).